Joh Qualm Koninklijk onderscheiden.

 

Met grote vreugde berichten wij U dat het de Koning heeft behaagd om ons aller Joh Qualm op 24 april 2015 te benoemen in de orde van Oranje Nassau.

Gedurende zijn leven heeft Joh zich op een zeer bijzondere manier ingezet voor de gehele kleindierwereld. Vele duizenden van ons kennen deze markante persoonlijkheid en weten wat hij voor hen en onze geliefde kleindieren heeft betekend en dit nog steeds doet. Joh heeft onze liefhebberij en sport gemaakt tot wat het door hem is geworden en nog steeds is. Als keurmeester heeft hij bij velen zijn enthousiastme weten over te brengen en instituten hiertoe bedacht en opgericht. Zo is hij van initiator van vele kleindier keurmeester opleidingen gedurende veertig lange jaren uitgegroeid tot zeer gewaardeerd en gerespecteerd Nestor van dit keurkorps.

Zijn vele activiteiten hebben geleid tot diverse ere-predikaten van verenigingen waar hij zich voor heeft ingezet. Zo is hij erelid van de NKV, waarvan hij als enig levend oprichter veertig jaar geleden samen met 3 anderen de NMC (”zijn” muizenclub) heeft opgericht. Vorig jaar nog verkreeg Joh het erelidmaatschap van de NCC, de cavia club waarin hij zich vele jaren heeft onderscheiden en helpen groot te maken. Joh is masterclass erelid van de KLN, een onderscheiding waar je normaal gesproken meer dan 100 jaar wel heel erg je best voor zou moeten doen.

Door zijn hoge leeftijd is Joh gedwongen een flinke stap terug te doen. Toch laat hij nog regelmatig bij kleindieractiviteiten zijn gezicht zien en laat van zich horen als keurmeester van zijn konijnenclub in Den Haag. Ook zijn grote kennis deelt hij nog graag met anderen. Zo volgt onze voorzitter al 3 jaar maandelijks  een masterclass bij Joh waardoor zijn grote kennis blijft behouden. Tenslotte mogen wij ons gelukkig prijzen  dat Joh vanaf de oprichting van de Rodent Club Rattonia op 19 augustus 2011, actief beschermheer van onze club is.

Op 24 april 2015 mochten wij Joh Qualm begeleiden naar het statige Theater Diligentia aan de Lange Voorhout in Den Haag. In bijzijn van een 10-tal personen die dicht bij hem staan werd hem door de Haagse burgemeester van Aartsen, de versierselen opgespeld die bij deze Koninklijke onderscheiding behoren.

De plechtigheid werd besloten met een door de gemeente Den Haag aangeboden receptie van wereldklasse. Deze zonovergoten dag werd tenslotte besloten met een groepsfoto van Joh met voor die dag zijn 10 getrouwen, t.w. dhr. Jasper Smelt (voorzitter KLN), Tonia Vergunst en Jan Kops (voorzitter en secretaris RCR), Wilma en Kor Flokstra (keurmeester- en fokkervrienden), Judith Fransooi (vriendin van de Haagse Vogelkelder), Alexandra Klijn en Peter Heskes (keurmeester- en fokkervrienden), Alice Langeveld (zijn eeuwige jeugdfan) en mevr. Janny van Tiggelen-Blijleven (buurtvriendin).

 

 

 

 Koninklijke Onderscheiding voor Joh Qualm

    

 

 

 Koninklijke Onderscheiding voor Joh Qualm