1ste Nieuwsbrief van Rodent Club Rattonia

Ja, er is heel veel nieuws in het knaagdierenwereldje. In deze schitterende wereld is een nieuwe Kleine Knager- en aanverwante Pelsdierenvereniging gekomen. Aanverwante pelsdieren zijn o.a. konijnen, cavia’s, chinchilla’s en degoes.

Rodent Club Rattonia. Wie kent de naam Rattonia niet, de initiatiefneemster van deze nieuwe vereniging. Met al heel wat leuke vooruitzichten, zoals de organisatie van de Kleine Knager Show voor de Duinstreek die op 16 oktober 2011 te Schoorl is geweest, en een groot succes was, en waar ons jeugdlid Noëlle de  1ste prijs kreeg voor haar mooie zwart verzilverde rat   F 96. 

De vereniging gaat op 3 juni 2012 een grote show organiseren in de hallen van  Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, te Houten, waar natuurlijk iedereen in kan schrijven zonder fokkerskaart of lid te zijn van onze vereniging. Maar we zouden het wel leuk vinden als je lid van de vereniging wil worden. 

Ook gaat de vereniging helpen met de Rebas Trofee, die ook in de  Euretco Expo Center te  Houten wordt gehouden op  11 april 2012. 

De vereniging wil ook op zoek gaan naar andere locaties, waar zij met haar leden en liefhebbers van de kleine knager een show/keuring wil organiseren, want hoe breder wij onze kleine knager kunnen promoten, hoe meer bekendheid deze diertjes krijgen, en de vereniging natuurlijk ook.

 

In 2012 gaan we ook meehelpen om een show van onze Duitse zustervereniging te laten slagen in de Westfalen Halle in Dortmund, Duitsland. En het idee is gerezen om in 2013 met de Rodent Club Rattonia een show/keuring te organiseren in dezelfde Westfalen Halle in Dortmund.

 Tevens zijn we bezig met een hele nieuwe website voor de vereniging, die nu al bekeken kan worden, maar nog niet helemaal af is. 

Dus blijf nieuwsgierig naar het eindresultaat.

Een klein stukje van de sluier wil ik wel even oplichten. De foto’s van de prijswinnaars van de show van 16 oktober 2011 staan er in ieder geval al op.

En ook deze, en alle komende nieuwsbrieven kun je natuurlijk lezen op de website van de vereniging.

Wil je een link op onze site zetten, stuur dan even een berichtje naar:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

De links  die op de website van de Rattery staan, zijn automatisch overgenomen.

 Ook heeft het bestuur de vereniging aangemeld bij  Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), om lid te kunnen worden van deze bond.

Het bestuur wenst jullie allemaal een saamhorige en gezellige tijd toe in de Rodent Club Rattonia.

De Voorzitter

 

1st Rodent Club Rattonia Newsletter

Yes, there is a lot of new news from the Rodent world! In this amazing world a new Rodent and other small animal club has been founded. Rodents and Small animals include rats, mice, hamsters, rabbits, guinea pigs, degoes and chinchillas.

Rodent Club Rattonia. The founder of this new club is, as expected, Rattonia Rattery. The club has a lot of great prospects, such as organizing shows similar to the Rodent show held on the 16th of October this year, which was a great succes! Our youth member Noëlle won first price for her beautiful 

Silvered Black rat  with a score of F96!                                           

On the 3rd of June 2012 the club will organise a large show at the  Euretco Expo Center, Meidoornkade 24, in Houten. 

Everyone is free to enter without having to own a breeders card or without being a member of our club. However, we would like to welcome you as a new member if you decide to become one! 

We will also help with the organisation of the Rebas Tropy, which is also held at the  Euretco Expo Center Houten on 11 April 2012. 

We will also look to find new locations to organise shows for members and other rodent lovers. The more ways we can promote our beloved rodents, the more populair they will become, and hopefully our new Rodent Club likewise.  

Also in 2012 we will help to make a show by our German sister club a succes. This show will be held in the Westfalen Halls in Dortmund, Germany.

The idea is also there to organise our own Rodent Club Rattonia show in Germany in 2013 in the Westfalen Halls.  

Finally we are also busy with a brand new website for our club, which will be up now, albeit still under construction. 

So stick with us to see the final results!

I would however like to give a small sneak-peak: the pictures of the Show held on the 16th of October are online already. 

You will also be able to view this particular, and later all upcoming newsletters on our new club website. 

If you would like to have your link on our website, you can send an email to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(The links on the website of Rattery Rattonia will be transferred automatically) 

The board also has signed up with the “Kleindier Liefhebbers Nederland” (Small animal Fancy Club Netherlands), to become members of this organisation. 

The board wishes you all the best and a very happy time with Rodent Club Rattonia.  

Your President.