Wat houd zo’n kleindierenshow nou eigenlijk in?

Keuringen voor kleine knagers en aanverwante pelsdieren? Bestaat dat? Ja, natuurlijk, de meeste liefhebbers en fokkers komen al jaren naar deze shows, maar voor de nieuwkomers zullen we het nog een keer vertellen. Diverse liefhebbers laten hun dieren met regelmaat op tentoonstellingen keuren door speciaal hiervoor opgeleide en gediplomeerde keurmeesters.

Op shows en keuringen zien we volgende soorten:

Tamme Ratten, Syrische hamsters, Dwerghamsters, Muizen, Gerbils, en Cavia"s

Bij kleine knaagdieren ligt de grens tussen jong en oud bij:

Tamme ratten: jong t/m 5 maanden:  daarna Oud

Dwerg hamsters:

Syrische hamsters:

Gerbils : jong t/m 5 maanden:  daarna Oud

Hamsters : jong t/m 16 weken:  daarna Oud

Muizen : jong t/m 10 weken: daarna oud

 

Wat kost het om de dieren in te schrijven?

Per dier:  2,00 euro 

Catalogus + adm. kosten  5,00 euro  ( 1 per huisgezin verplicht)

 

 Wat is het doel van een keuring?

Het doel van een keuring voor een fokker is vooral kennisnemen van de voortgang die hij/zij maakt met het fokken. Het doel voor een sportfokker is de ideale knager of pelsdier te fokken dat op alle punten voldoet aan een Standaard die voor zo’n dier op papier is vastgelegd. Een fokker leert door keuringen of er vooruitgang wordt geboekt in kwaliteit, of er soms fokfouten gaan optreden waar hij zelf misschien niet alert op is geweest in de afgelopen periode, enz. Zo’n Standaard beschrijving waar een knager aan moet voldoen vindt men in een Kleine Knaagdier Standaard, die te verkrijgen is bij de RCR.

Hierin staat precies beschreven aan welke voorwaarden de kleine knager 

moet voldoen om goed te scoren op een keuring,

Waar wordt op gekeurd?

Elk dier, ongeacht soort, haarstructuur of kleur wordt gekeurd op 7 keuringsonderdelen:

1. Type, bouw en staart

2. Kop, ogen en oren

3. Beharing en beharingsconditie

4. Dek- en buikkleur

5. Onderkleur van dek- en buikkleur

6. Ticking en staartkleur

7. Lichaamsconditie en verzorging

Voor elk onderdeel wordt een waardering gegeven:

- 98 t/m 100 punten is een U = voor Uitmuntend,

- 95 t/m 97   punten is een F = voor Fraai

- 92 t/m 94   punten is een ZG = voor Zeer Goed

- 89 t/m 91   punten is een G = voor Goed

- 86 t/m 88   punten is een V = voor Voldoende

- O = voor Onvoldoende.

De totale waardering, wordt het predikaat genoemd. en loopt ook van U (uitmuntend) tot O (onvoldoende). Bij dit eindoordeel wordt ook het punten totaal van het predikaat vermeld. Na de keuring worden de keuringsrapporten bij de kooien gelegd en krijgen de eigenaren en belangstellenden de gelegenheid om de keuringsrapporten te bekijken en vragen te stellen aan de keurmeester.

Transport naar de keuring:

De meeste liefhebbers doen hun knager eerst in een transportbak, om vervolgens de knager  bij aankomst op de show, over te zetten in de showbak/showkooi.

Deze showbak moet schone bodembedekking hebben en er moet een bakje met eten en vochtrijke groente of fruit in zijn, zodat de knager voldoende heeft te eten en ook vocht binnen kan krijgen. Zorg er voor dat het deksel niet open kan springen als de knager daar tegen aan springt, anders zou deze kunnen ontsnappen.

Aankomst op de keuring:

Het is de gewoonte om de knagers direkt in de showbakken over te zetten, en op hun plaats te zetten. 

Let op, je gaat eerst met je knager langs het secretariaat om te betalen en de catalogus met de kooinummers in ontvangst te nemen, daarna ga je langs de dierenarts. De dierenarts keurt de knagers. Als er ongezonde dieren of dieren met ongedierte worden geconstateerd, gaan deze naar een ander gedeelte van de showruimte, en mogen niet deelnemen aan de show. Als het dier van één inzender is die meerdere dieren heeft ingeschreven, mogen ook deze dieren, als ze samen in één vervoersbak hebben gezeten, niet meedoen aan de show.

Als je klaar bent bij de dierenarts, kun je je knager in de showbak zetten, en het nummer op de deksel plakken. Heb je meerdere dieren ingeschreven, zorg er dan wel voor dat het juiste nummer op de juiste showbak geplakt is. Vervolgens zet je de knager showbak op de juiste plaats op de tafel. Alle dieren staan op nummervolgorde. Probeer je showbak dus op de juiste plaats te zetten, anders kan je hulp vragen van een toezichthouder. Daarna hoef je voorlopig niets meer te doen.

De keuring zelf.

 • De dieren dienen om 09.00 uur aanwezig te zijn (voor buitenlandse inzenders kan hierop in overleg met het secretariaat een uitzondering worden gemaakt).

 • Tijdens het keuren mogen geen bakken door anderen dan de aandragers weg gehaald worden of geopend worden. Tenzij er hiervoor toestemming gevraagd is bij de toezichthouder.

 • Tijdens het keuren mag men niet met de keurmeester een discussie aangaan cq praten.

 • Ongezonde, zichtbaar drachtige en zogende dieren worden gediskwalificeerd.

 • Dieren mogen pas na de wedstrijd, en na de prijsuitreiking uitgekooid worden (hier kan voor buitenlandse inzenders in overleg met het secretariaat een uitzondering worden gemaakt). 

Om 10.00 uur begint de keuring. Vanaf nu mogen dieren, slechts na verkregen toestemming van de toezichthouder uit de bak gehaald worden. De aandrager zorgt dat de showbakken van de tafel naar de keurmeester worden gebracht. Daar wordt het dier door de keurmeester bekeken en gekeurd. De schrijver, die alles noteert op het keuringsrapport wat de keurmeester vertelt over de knager.

Deze keuringsrapporten worden nadat alle knagers gekeurd zijn, op de showbakken gelegd. De inzenders mogen deze mee naar huis nemen om dit thuis nog even na te kunnen kijken.

Prijsuitreiking:

Op het einde van de keuringsdag worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Heeft je knager goed gescoord dan val je misschien wel in de prijzen.

Dus loop vooral niet weg als de winnaars bekend gemaakt worden. Ook wordt het op prijs gesteld om uit oogpunt van sportiviteit als deelnemer bij iedere prijsuitreiking aanwezig te zijn.

Wat is er verder te doen tijdens een keuring?

Je kan natuurlijk de rest van de hal gaan bekijken. Maar je kan ook een kijkje nemen bij de keurmeester, want voor een heleboel liefhebbers en fokkers is dit erg leerzaam. Alleen mag je geen discussie gaan voeren met de keurmeester. Ook zijn er fokkers die hun knagers te koop aanbieden. Je hoeft je dus helemaal niet te vervelen.

Na afloop van de keuring:

Na de prijsuitreiking mag je je eigen dieren weer mee naar huis nemen.

Misschien heb je nog even tijd over om de organisatie te helpen met opruimen. Vele handen maken licht werk en zo kan iedereen op tijd naar huis.

Daar waar omschrijvingen of onderdelen daarvan overeen komen met die in andere geschriften, berust dit op louter toeval.

Algemene Keuringsregels

Diersoorten

Syrische Hamster, Dwerghamster, Gerbil, Kleurmuis en Tamme Ratten

Hieronder een aantal regels waar inzenders van kleine knaagdieren en zich aan moeten houden:

• Inzenden kan tot 14 dagen voor aanvang van het evenement.

• Bij absentie tijdens de show of bij te late afmelding blijft men het volledige bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd (afmelden kan eveneens gestuurd worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

De dieren dienen aangeleverd te worden in rechthoekige, transparante kunststof transportbakken. Deze moeten voorzien zijn van een stevige deksel waarop het inschrijvingsnummer staat.

Eventueel te huren voor 1 euro bij de organisatie.

Traliekooien, glazen aquariums, mini duna’s etc. zijn niet toegestaan.

De volgende minimum maten worden gehanteerd:

Tamme ratten 35x23,5 cm, Gerbils 29,5x20,5 cm, Kleurmuizen 18x14 cm,

Syrische hamsters 29,5x20,5 cm en Dwerghamsters 18x14 cm.

De kooien moeten schoon zijn, en voorzien zijn van 5 cm bodembedekking. Eveneens moet in elk kooi voldoende voer en een vochthoudend vrucht/groente) aanwezig zijn.

De RCR zet weer een overheerlijke groenten en fruit tafel klaar.

 

• De Rodent Club Rattonia is niet aansprakelijk voor de eventuele geleden schade.

 

 Rodent Club Rattonia hoopt U op de volgende show weer te mogen  begroeten